แจ้งปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนานขาออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) กม.22 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนานขาออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) กม.22 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!