ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมไกประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครปฐมและยุติธรรมพบประชาชน" ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ นครปฐมล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครปฐมและยุติธรรมพบประชาชน"

26 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครปฐมและยุติธรรมพบประชาชน" ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!