เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยในชุมชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ชุมชนเอื้ออาทรศาลายา 3

25 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นายบุญช่วย กิ่งสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง นางเงินยวง จิตติราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดับเพลิง) เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยในชุมชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ชุมชนเอื้ออาทรศาลายา 3

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!