เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุมีคุณภาพและความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคม

14 กันยายน 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง